Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlas psů pokračování

Společenská plemenaBoloňský psík

Boloňský psík - Autor:Martin SmrčekPůvod: Jako všichni bišonci pochází ze Středomoří a dlouhá staletí byl oblíbencem nejvyšších společenských vrstev. Je blízkým příbuzným kadeřavého bišonka, s nímž v minulosti prakticky splýval, a i dnes jsou rozdíly mezi oběma plemeny jen malé. Jak už jeho jméno prozrazuje, vyhranil se v severní Itálii, oficiálně uznán byl až v roce 1934.

Bostonský teriér - Autor:Martin SmrčekPůvod: Tvoří přechod mezi dogovitými psy a teriéry. Vznikl ve 2. polovině minulého století v USA. Jeho bezprostředními předchůdci byli z Evropy dovezení kříženci buldoků a teriérů, vyšlechtění pro psí zápasy. V USA oficiálně uznán roku 1893.


Brabantík

Brabantík - Autor:Martin Smrček Původ: Má společné předky s pinči a knírači: tzv. stájové pinče, všestranné selské psy. Je možné, že v době rozrůzňování do jednotlivých psích plemen byli za účelem zjemnění typu a zmenšení velikosti přikříženi jorkšírští teriéři, kvůli zkrácení čenichové partie pak mopsové.

Bruselský grifonek

Bruselský grifonek - Autor:Martin SmrčekPůvod: Má společné předky s pinči a knírači: tzv. stájové pinče, všestranné selské psy. Je možné, že v době rozrůzňování do jednotlivých psích plemen byli za účelem zjemnění typu a zmenšení velikosti přikříženi jorkšírští teriéři, kvůli zkrácení čenichové partie pak mopsové.

Původ: I když bezprostředně pochází z Madagaskaru, jako všichni ostatní bišonci, i on je evropského původu. Na ostrov se pravděpodobně dostal s evropskými mořeplavci někdy v 16. - 17. století. Prý zde byl dokonce lovecky používán a za tímto účelem křížen s bedlingtonteriérem.

Čínský chocholatý pes

Čínský chocholatý pes - Autor:Martin SmrčekPůvod: Jako všichni tzv. naháči vznikl pravděpodobně genetickou mutací, tj. náhlou změnou dědičné informace, kterou člověk chovatelsky podchytil. V Číně se bezsrstí psi chovali již před naším letopočtem, proto jiná hypotéza má za to, že všichni naháči světa jsou odvozeni od čínských předků - není to však pravděpodobné. V Evropě byli bezsrstí psi z Číny poprvé předvedeni roku 1885, skutečný chov však byl zahájen až nedávno, v 70. letech.

Čínský chocholatý pes - Labutěnka

Labutěnka - Autor:Martin SmrčekPůvod: Jako všichni tzv. naháči vznikl pravděpodobně genetickou mutací, tj. náhlou změnou dědičné informace, kterou člověk chovatelsky podchytil. V Číně se bezsrstí psi chovali již před naším letopočtem, proto jiná hypotéza má za to, že všichni naháči světa jsou odvozeni od čínských předků - není to však pravděpodobné. V Evropě byli bezsrstí psi z Číny poprvé předvedeni roku 1885, skutečný chov však byl zahájen až nedávno, v 70. letech.

Čivava dlouhosrstá

Čivava dlouhosrstá - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starobylý. Nálezy hliněných sošek svědčí o existenci podobných psů u Toltéků, Aztéků a Mayů už v době několik set let před naším letopočtem, i když přesnější důkazy chybějí. Do podoby nejmenšího psa světa však byl formován až od konce minulého století v USA, kde byl také počátkem století dvacátého založen první chovatelský klub a sepsán standard.

Čivava krátkosrstá

Čivava krátkosrstá - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starobylý. Nálezy hliněných sošek svědčí o existenci podobných psů u Toltéků, Aztéků a Mayů už v době několik set let před naším letopočtem, i když přesnější důkazy chybějí. Do podoby nejmenšího psa světa však byl formován až od konce minulého století v USA, kde byl také počátkem století dvacátého založen první chovatelský klub a sepsán standard.

Francouzský buldoček

Francouzský buldoček - Autor:Martin SmrčekPůvod: Považován za plemeno francouzské, částečně ale potomek starých anglických buldoků. Předkové bývali aktéry psích zápasů, lovili krysy, byli společníky řezníků a drožkářů. Stabilizován ve 2. polovině 19. století, v té době populární i v nejvyšších společenských vrstvách.

Havanský psík

Havanský psík - Autor:Martin SmrčekPůvod: Společný s ostatními bišonky, tedy Středomoří. Někteří z nich se v průběhu 15. - 16. století dostali se španělskými mořeplavci až na Kubu. Zde se časem, tak jak je to u bišonků pravidlem, stali oblíbenci nejbohatších vrstev. Po kubánské revoluci a svržení "buržoazie" téměř zanikli, naštěstí se jich ujali chovatelé v USA.

Japonský čin - Autor:Martin SmrčekPůvod: Pochází pravděpodobně z Číny, teprve později se dostal do Japonska. Dávné dějiny má zřejmě společné s pekinézem a tibetským španělem. Stal se oblíbencem japonských císařů a jeho chov se omezoval skutečně jen na nejvyšší vrstvy. Do Evropy se poprvé dostal v polovině minulého století, nikdy však nedosáhl takové popularity jako pekinéz.

Kadeřavý bišonek

Kadeřavý bišonek - Autor:Martin SmrčekPůvod: Patří do velmi starobylé skupiny bišonků, bílých "dámských" psíků, kteří prokazatelně existovali již ve starověku. Celý středověk byli oblíbenci královských rodin v Itálii a ve Francii. Novodobá historie bišonka začíná až mezi válkami, kdy se na jeho definování podíleli francouzští a belgičtí chovatelé.

Kavalír King Charles španěl

Kavalír King Charles španěl - Autor:Martin SmrčekPůvod: Původně lovecký pes, používaný až do 19. století jako slídič, blízký příbuzný ostatních španělů. Zároveň už od středověku oblíbený společník korunovaných hlav (jméno získal po anglickém králi Karlovi I., jenž vládl v 1. polovině 17. století). Standard byl vydán roku 1928.

King Charles španěl

King Charles španěl - Autor:Martin SmrčekPůvod: Blízký příbuzný kavalíra King Charles španěla, který byl v 19. století "přešlechtěn" do podoby malého pokojového psíka s extrémně zkrácenou čenichovou partií. Počátkem našeho století pak dochází k regeneračnímu chovu s cílem získat opět sportovního psa. Výsledkem je dnešní "kavalír", který se sice více podobá původnímu typu, ale paradoxně je přesto vývojově mladší, odvozený od "kinga".

Lhasa apso

Lhasa apso - Autor:Martin SmrčekPůvod: Pochází z Tibetu, jeho předkové tam pomáhali horalům s pasením dobytčích stád. Chováni byli také v lámaistických klášterech, kde byli nejen využíváni jako hlídači, ale také uctíváni. Do Evropy se dostali v roce 1928, tehdy ještě prakticky splývali s dnešním ši-tzu a tibetským teriérem. Jako samostatné plemeno byl lhasa apso uznán až roku 1934.

Lvíček

Lvíček - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starobylý. S podobnými malými psy "lvího" střihu se setkáváme už od 14. století na obrazech největších malířů, např. Lucase Cranacha, F. Goyi aj. Vždy byli oblíbenci nejvyšších vrstev. V novověku, s klesajícím významem šlechty, téměř vymizeli. K jejich regeneraci došlo až po 2. světové válce zásluhou belgické chovatelky Bennertové.

Maltézáček

Maltézáček - Autor:Martin SmrčekPůvod: Jako ostatní bišonci (z nichž je zřejmě nejstarší) pochází pravděpodobně ze Středomoří. Jak dokládají starověké malby, jeho předkové patřili již k oblíbencům římských patricijů. Do současné podoby byl vyšlechtěn až na počátku tohoto století ve Velké Británii.

Malý kontinentální španěl (motýlek a phaléne)

Phaléne - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starý. S trpasličími španěly se setkáváme na obrazech starých mistrů už od 12. století, později i na plátnech Rembrandtových, Goyových, Tizianových. Vždy byli oblíbenci nejvyšších vrstev, po Velké francouzské revoluci s klesajícím významem šlechty postupně upadali v zapomenutí. Teprve na počátku 20. století dochází v Belgii k obnovení chovu, který se však výrazněji rozvíjí až po roce 1945.

Mops černý - Autor:Martin SmrčekPůvod: Nejasný. Nejpravděpodobnější se zdá, že pochází z Číny a je spřízněn s pekinézem, vyloučen však není ani molossoidní (dogovitý) původ tohoto plemene. V 17. - 18. století byl nejoblíbenějším psem vysoké společnosti, panoval dokonce "kult mopse". V 19. století téměř vyhynul, zájem o něj výrazně vzrůstá až v posledních desetiletích.

Pekingský palácový psík

Pekingský palácový psík - Autor:Martin SmrčekPůvod: Starobylý. Jeho předkové, tzv. lví psi, byli na dvorech čínských císařů chováni už v 6. století našeho letopočtu. Jejich držení bylo vyhrazeno pouze členům panovnického rodu, omezovalo se na areál Zakázaného města a bylo podřízeno velmi přísným regulím. Do Evropy se první pekinézové dostali až po vpádu britských vojáků do Pekingu v roce 1860. Tam okamžitě vzbudili pozornost a britští chovatelé je postupně přetvořili do dnešní vysoce prošlechtěné podoby.


Pudl královský

Pudl královský - Autor:Martin SmrčekPůvod: Vznikl z tzv. vodních psů, užívaných k lovu vodního ptactva, kteří byli příležitostně využíváni i při pasení ovcí. Byli to psi přibližně velikosti německého ovčáka. K rozrůzňování do jednotlivých velikostních typů dochází až ve 20. století. Společenským psem se pudl stává teprve koncem 18. století. První standard vychází roku 1880.

Pudl střední

Pudl střední - Autor:Martin SmrčekPůvod: Vznikl z tzv. vodních psů, užívaných k lovu vodního ptactva, kteří byli příležitostně využíváni i při pasení ovcí. Byli to psi přibližně velikosti německého ovčáka. K rozrůzňování do jednotlivých velikostních typů dochází až ve 20. století. Společenským psem se pudl stává teprve koncem 18. století. První standard vychází roku 1880.

Pudl trpasličí

Pudl trpasličí - Autor:Martin SmrčekPůvod: Vznikl z tzv. vodních psů, užívaných k lovu vodního ptactva, kteří byli příležitostně využíváni i při pasení ovcí. Byli to psi přibližně velikosti německého ovčáka. K rozrůzňování do jednotlivých velikostních typů dochází až ve 20. století. Společenským psem se pudl stává teprve koncem 18. století. První standard vychází roku 1880.

Ši - tzu

Ši - tzu - Autor:Martin SmrčekPůvod: Shodný s lhasa apso. K jeho oddělení dochází až ve třicátých letech našeho století. Zkrácená čenichová partie i kratší končetiny oproti ostatním tibetským plemenům jsou přikládány přikřížení pekinézů.


Tibetský španěl

Tibetský španěl - Autor:Martin SmrčekPůvod: Zřejmě není blízkým příbuzným lhasy, ši-tzu a tibetského teriéra, neosrstěná čenichová partie spíše hovoří o příbuzenství s tibetskou dogou. Mnohem nápadnější je podobnost s pekinézem, s nímž má společné předky, přičemž tibetský španěl je zřejmě forma vývojově starší, původnější. Jeho předkové bývali uctívanými klášterními psy, ale plnili i úlohu hlídačů. Moderní evropský chov začíná až v roce 1934, rozhodující podíl na formování plemene měli britští chovatelé.Česká nová plemenaČeský horský pes

Český horský pes - Autor:Martin Smrček Původ: Od roku 1977 formující se plemeno, které má být "specialistou" na podmínky v českých horách. Jako základ byli použiti slovenští čuvači a z Kanady dovezení alaskani, což jsou kříženci nejrůznějších plemen, šlechtění po mnoho generací pouze na maximální výkon ve spřežení.

Český strakatý pes - Autor:Martin Smrček Původ: Vyšlechtil ho v padesátých letech tvůrce českého teriéra František Horák s cílem vytvořit vhodného laboratorního psa pro potřeby Biologického ústavu ČSAV, jehož byl členem. Zkřížil křížence německého ovčáka s křížencem foxteriéra a dále pak postupoval metodou zpětné příbuzenské plemenitby za pozdějšího přikřížení německého hladkosrstého ohaře. "Horákův laboratorní pes" přišel na počátku 80. let o své uplatnění v laboratořích a takřka vyhynul. V posledních letech však zájem o něj ožívá, vznikl samostatný chovatelský klub a plemeno je zřejmě zachráněno před zánikem.

Chodský pes - Autor:Martin SmrčekPůvod: I když se jeho chovatelé snaží navazovat na tradici starých chodských ovčáckých psů, jak je známe z obrazů Mikoláše Alše a knih Aloise Jiráska, chodský pes začal fakticky vznikat až od roku 1985 v důsledku snah J. Findejse. Zpočátku byli použiti různí vesničtí psi odpovídajícího typu, jejichž majitelé se přihlásili na základě výzvy a fotografie, zveřejněné v kynologickém časopise. Dodnes bylo odchováno přibližně kolem 500 jedinců.

Pražský krysařík

Pražský krysařík - Autor:Martin SmrčekPůvod:Velmi malí pinčové - "ratlíčci" se na území Čech prý vyskytovali už dobách Rudolfa II (přelom 16. a 17. století), později však prakticky vymizeli nebo byli zahrnuti do německého plemene " malý hladkosrstý pinč". Dnešní pražský krysařík je výsledkem chovatelské rekonstrukce moderních českých chovatelů od počátku šedesátých let našeho století.